1
1
0
9
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Uczelniany system szkoleń i kursów z nowoczesnych metod nauczania
Działania wspierające wykorzystanie oferty dydaktycznej przez studentów niepełnosprawnych
Nowa specjalność na kierunku matematyka II stopnia - zastosowania matematyki w ekonomii i finansach
Nowa specjalność na kierunku chemia II stopnia - studia anglojęzyczne
Rozszerzenie oferty zajęć oferowanych w języku angielskim na wydziałach ścisłych
Rozwój współpracy naukowej na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
Wdrożenie nowych metod nauczania na kierunku informatyka - studia niestacjonarne
Strona główna
Linki
Partnerzy
Zarządzenie projektem
Kontakt
Galeria
Projekt w mediach
Visiting Professors
projekt po dwóch latach
Strona główna > ISDM-P >
Archiwum
ostatnia modyfikacja: 13.06.2013
Strona jest cały czas aktualizowana wraz z postępem realizacji poszczególnych działań
Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu konkursu na wykłady dodatkowe dla doktorantów ISDM-P (2012 rok)
dokument Regulamin konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P (2012 rok)

Zarządzenie Rektora w sprawie regulaminu konkursu na wykłady dodatkowe dla doktorantów ISDM-P
dokument Regulamin konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu
dokument Regulamin konkursu na interdyscyplinarne projekty badawcze
dokument Zasady i tryb rekrutacji;
dokument Zasady i tryb rekrutacji - załącznik;
dokument Ramowy program studiów;
dokument Ramowy program studiów - załącznik;
dokument Oświadczenie kandydata o wyborze tematu badawczego;
dokument Ankieta kandydata;

Rekrutacja uzupełniająca 2012
Lista rankingowa interdyscyplinarnych projektów przygotowanych jako oferta tematyki badawczej dla kandydatów na ISDM-P.

W rekrutacji uzupełniającej proponowane są te projekty, które nie zostały wybrane do realizacji przez osoby przyjęte na ISDM-P w roku akademickim 2011/2012 pod warunkiem, że osoby, które zgłosiły projekt badawczy potwierdziły aktualność jego realizacji.

Projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów uszeregowano alfabetycznie (wg tytułu projektu).

dokument Zarządzenie Rektora z harmonogramem rekrutacji;
dokument Zasady i tryb rekrutacji;
dokument Zasady i tryb rekrutacji - załącznik;
dokument Ramowy program studiów;
dokument Ramowy program studiów - załącznik;
dokument Oświadczenie kandydata o wyborze tematu badawczego;
dokument Ankieta kandydata;

tytuł projektu główny opiekun naukowy dodatkowy opiekun naukowy dyscyplina wiodąca dyscyplina dodatkowa punktacja film
1. Badania nad wytwarzaniem nanopowłok o działaniu przeciwzapalnym oraz możliwościami ich wykorzystania do otrzymania nowej generacji implantów stosowanych w chirurgii twarzowo-szczękowej Dr hab. Piotr Piszczek Prof. dr hab. Wiesław Kozak Chemia Biologia 20 zwiń/rozwiń film
2. Efekty relatywistyczne w fizyce i chemii. Teoria i zastosowania Dr hab. Maria Barysz, prof. UMK Dr hab. Grzegorz Pestka Chemia Fizyka 20 zwiń/rozwiń film
3. Opracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymienno-korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT) oraz ich zastosowania w opisie struktury elektronowej i reaktywności układów katalitycznych Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Prof. dr hab. Artur Michalak Fizyka Chemia 20 zwiń/rozwiń film
4. Polimery wrażliwe na bodźce zewnętrzne - "inteligentne" materiały do zastosowań w nowoczesnych technologiach Prof. dr hab. Halina Kaczmarek Prof. dr hab. Ryszard Czajka Chemia Fizyka 20 zwiń/rozwiń film
5. Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów i ich wpływ na kancerogenezę narządów płciowych kobiet na przykładzie zearalenonu z wykorzystaniem łączonych technik rozdzielania Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch Dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski Chemia Medycyna 19,5 zwiń/rozwiń film
6. Klasyfikacja dwuwymiarowych sygnałów okulograficznych do oceny aktywności sakadycznej (Klas2Sa) Prof. dr hab. Włodzisław Duch Dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk, prof. UMK Fizyka Biologia 19 zwiń/rozwiń film
7. Komunikacja z osobami w stanach minimalnej świadomości, zespole zamknięcia i stanie wegetatywnych - fizjologiczne wyznaczniki komunikacji (KomMin) Prof. dr hab. Włodzisław Duch Dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk, prof. UMK Fizyka Biologia 19 zwiń/rozwiń film
8. Teoretyczny opis oddziaływań międzycząsteczkowych o spektroskopowej dokładności Dr hab. Piotr Jankowski Dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK Chemia Fizyka 19 zwiń/rozwiń film